(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Англійська мова для психологів

English Language Psychology

Автор: Кухарська В. Б.


Видавництво: "Інкос"


Рік видання: 2012 р.


Кількість сторінок: 326 стор.

Есть в наличии

95 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Англійська мова для психологів

Подробнее

Англійська мова для психологів — Кухарська В. Б.

 

Посібник "Англійська мова для психологів" Кухарської В. Б. розрахований для роботи зі студентами I—II курсів, які спеціалізуються у галузі психології. Основною його метою є формування у студентів іншомовної компетенції, яка включає розвиток мовних, мов­леннєвих та соціокультурних навичок студентів. Посібник містить тема­тичні тексти, опрацювання яких розвиватиме у студентів навички моно­логічного та діалогічного мовлення, перекладу та розуміння оригінальних науково-популярних психологічних текстів, підготує їх до ведення дис­кусій на запропоновані розмовні теми, підтримання бесіди англійською мовою, обговорення важливих питань психології.

 

Посібник "Англійська мова для психологів" Кухарської В. Б. містить комунікативно орієнтовані уроки побудовані на автентичному ма­теріалі, а їх методична організація сприяє ефективному опануванню англій­ською мовою як засобом спілкування та формує навички самостійної робо­ти студентів. У системі вправ кожного розділу представлені лексичні вправи, лексичний мінімум, призначений для закріплення і повторення ок­ремих слів і зворотів, що зустрічаються у текстах, та розраховані на активне оволодіння лексикою, сприяють розвитку навичок усного мовлення.

 

Підібрані у першій частині посібника "Англійська мова для психологів" теми "You are Unique", "Getting to Know the Real You", "Family", "Typical Teenager", "Friendship", "Communication", "Knowledge and Education", "Future. Making Decisions", "Human Needs and Values. Time", "Life", "Science and Society" допоможуть студентам розширити свої знання про емоції та почуття, унікальність та неповторність кожної людини; особливості її характеру та темперамент, що впливає на розвиток особистості; аналізують стосунки в сім'ї, друж­бу між однолітками; обговорюють питання сучасної молоді; досліджують проблеми людських потреб і цінностей; прийняття рішень; ставлення до праці; розуміння значення життя, навчання і освіти, забезпечуючи при цьому мовленнєву інформацію, мовленнєві зразки і матеріал для обгово­рення цих та інших важливих питань.

 

У другій частині посібника вміщені тексти, які можуть використо­вуватись як на практичних заняттях, так і сприятимуть чіткій організації індивідуальної роботи по оволодінню навичками усного мовлення.

 

Третя частина подає стислий огляд історії психології, біографії ві­домих психологів та короткий опис напрямків та шкіл, до яких вони на­лежали.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!