(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів. Навчальний посібник

Автори: Хоменко Л. О., Антонюк Н. М.


Видавництво: "Нова Книга"


Рік видання: 2013 р.


Кількість сторінок: 440 стор.

Есть в наличии

170 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів. Навчальний посібник

Подробнее

Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів – Хоменко Л., Антонюк Н.

 

Навчальний посібник "Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів" Хоменко Л. О., Антонюк Н. М. є базовим посібником для навчальних закладів юридичного спрямування. Він стане у нагоді для студентів, які отримують освіту за фахами: "Міжнародне право", "Переклад", "Загально-юридична" та "Адвокатська підготовка". Запропонований посібник орієнтований на студентів старших курсів. Матеріали посібника спрямо­вані на підготовку студентів та магістрів до самостійної роботи над автентичною літературою за фахом з метою отримання комунікативної інформації для аудію-вання, спілкування та ведення бесід. Посібник акцептований на збагачення фа­хового словникового запасу студентів, підпорядкованого активізації та розвитку усного та писемного мовлення перекладацьких навичок до рівнів В1, В2, С1 згідно з вимогами Європейских стандартів.

 

Навчальний посібник "Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів"  є базовим посіб­ником для навчальних закладів юридичного спрямування. Він стане у нагоді для студентів, які отримують освіту за фахами: "Міжнародне право", "Переклад", "Загальноюридична та адвокатська підготовка". Запропонований посібник орієнтований на студентів старших курсів. Структура посібника складалась з врахуванням рекомендацій та вимог, закріплених у програмі з іноземної мови для професійного спілкування та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Дисципліна ви­кладається протягом кількох років навчання і базується на принципах кредитно-модульної системи. Автори посібника врахували ці фактори у його структурі та змістовому наповнені. Система знань посібника пе­редбачає підготовку студентів та магістрів до самостійної роботи над оригінальною літературою за фахом з метою отримання потрібної інформації, аудіювання, спілкування, та ведення бесіди на основі вивче­ного матеріалу, спрямованого на збагачення фахового словникового запасу студентів, підпорядкованого одній меті — активізувати та роз­вивати усне та писемне мовлення до рівнів В1, В2, С1.

 

Посібник "Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів"  має 16 розділів (Lektionen). Кожен з розділів основного кур­су складається з вступного діалогу, словника, запитань, тренувальних вправ на закріплення нової лексики, вправ на розвиток усного мовлен­ня, матеріалів, орієнтованих на підготовку до ведення дискусій, вправ на двомовний усний та писемний переклад, завдань для контролю та самоконтролю. З метою вдосконалення та покращення перекладацької майстерності у додатку надані оригінальні тематично пов'язані з курсом тексти для домашнього читання. Не залишилися осторонь і питання су­часного мовознавства та перекладознавства. А саме, сучасні тенденції розвитку лінгвістики, її міждисциплінарний характер, що виявляється у розгляді соціо — і психолінгвістичних явищ крізь призму взаємодії мовних особистостей. Цей підхід дозволяє майбутнім юристам, пере­кладачам і викладачам-мовникам набути необхідні знання, уміння та навички з використання комунікативних стратегій під час спілкування німецькою мовою та їх декодування у перекладі.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!