(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо

Ukraine: Wir Lesen, Sprehen und Diskutieren

Автор: Бориско Н. Ф.


Видавництво: "ВП Логос"


Рік видання: 2004 р.


Кількість сторінок: 256 стор.

Есть в наличии

25 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо

Подробнее

Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо – Бориско Н. Ф.

 

Навчальний посібник Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо Бориско Н. Ф. призначений для учнів старших класів загаль­ноосвітньої та спеціалізованої шкіл, студентів філологічних та педа­гогічних спеціальностей, вчителів шкіл та викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто вивчає німецьку мову са­мостійно або на курсах.

 

Мета посібника Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо - навчити школярів та студентів читання автен­тичних текстів країнознавчої о характеру, а також усного та писемно­го спілкування на висвітлені у посібнику теми, приділивши значну увагу обговоренню найактуальніших нині в Україні проблем.

 

В основу посібника покладено принципи комунікативного на­вчання іноземних мов і сучасні концепції міжкультурного спілкування.

 

До посібника Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо увійшли тексти про Україну, взяті з оригінальних німецьких видань. Тематика текстів різноманітна: історія, географія, економіка, державний устрій, релігія, література, міста, народне мис­тецтво і звичаї. Кожен текст супроводжується лексичним комента­рем, вправами та завданнями. Окрім того, запропоновано теми для проектів, які виконуються індивідуально або в невеликих групах.

 

Ви вивчаєте німецьку мову і хочете навчитися спіл­куватися з жителями німецькомовних країн як в усній, так і в писемній формі.

 

Дотепер ви навчалися за підручниками, які базува­лися передусім на реаліях Німеччини, іноді Австрії та Швейцарії. І це цілком закономірно. Адже процес ви­вчення мови та оволодіння нею неможливо відокремити від процесу вивчення культури країни (в самому широ­кому розумінні цього слова), мова якої вивчається, ос­кільки мова є невід'ємною часткою цієї культури та умовою її існування та розвитку.

 

Однак в процесі спілкування вам доведеться (чи, мо­же, вже доводилося) розповідати про свою країну, свій народ та свою культуру. В ході діалогу культур (а саме таким є акт спілкування представників різних країн) ко­жен його учасник представляє свою країну та її культу­ру; він не тільки наводить якісь факти, але й дискутує, переконує, запевняє, доводить тощо - і все це засобами іноземної мови. Отже, мало добре знати свою країну і культуру, потрібні ще й уміння сформулювати німець­кою мовою свої думки та висловити погляди, виразити себе як представника своєї культури.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!