(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології

Автори: Бєляєва О. М., Сологор І. М.


Видавництво: "Медицина"


Рік видання: 2011 р.


Кількість сторінок: 256 стор.

Есть в наличии

140 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології

Подробнее

Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології

 

У навчальному посібнику "Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології" Бєляєвої О. М. та Сологор І. М. подано відомості з латинської фонетики, граматики, загальної рецептури, основ клінічної термінології. Теоретичний матеріал кожного заняття супроводжується різнорівневими тестовими завданнями, які дають змогу діаг­ностувати рівень теоретичних знань і наявність мовних та мовнопрофесійних умінь і навичок майбутніх фахівців у галузі медицини. Пропонований посібник підготовлено з урахуванням змін і доповнень до програми з навчальної дисципліни "латинська мова та основи медичної термінології".

 

Посібник "Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології" адресовано студентам вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які готують фахівців за спеціальностями лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, стоматологія.

 

Мета посібника "Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології" — максимально сприяти об'єктив­ній перевірці й самоперевірці теоретичних знань, практичних умінь і навичок з усіх розділів, передбачених програмою з навчальної дис­ципліни "Латинська мова та основи медичної термінології".

 

Робота з укладання посібника здійснювалася таким чином.

 

О.М. Бєляевою одноосібно написано передмову і вступ, розроблено й класифіковано інструкції щодо виконання й оформлення тестових зав­дань різних типів; подано зразки оформлення тестових завдань, викла­дено теоретичний матеріал тем модуля І (заняття № 1—8 і № 10—17), а також теми № 13 модуля II — "Грецький алфавіт, правила читання буквосполучень, надрядкові знаки. Грецькі префікси. Аналіз термінів-композитів" й укладено комплекс тестових завдань до зазначених мате­ріалів.

 

До заняття № 9 "Практичні навички змістовних модулів 1—2" авто­ром запропоновано перелік практичних навичок, які мають бути вине­сені на контроль змістовних модулів 1 та 2.

 

До заняття № 18 "Підсумковий модульний контроль" подано зразок комплексу тестових завдань для проведення підсумкового контролю модуля І.

 

Для того щоб студент отримав об'єктивну картину щодо власного рівня підготовки, до кожного завдання подається його оцінка в балах.

 

У посібнику "Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології" значну кількість завдань третього рівня презентовано тестами класифікаційного типу, розробленими О.М. Бєляєвою та вперше упровадженими в практику навчання латин­ської мови за фаховим спрямуванням.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!