(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Німецька мова. Поглиблений курс

Fortgeschrittenes Deutsch

Автори: Ятель Г. П., Гіленко І. О., Мариненко Л. Я., та ін.


Видавництво: "Вища школа"


Рік видання: 2002 р.


Кількість сторінок: 214 стор.

Есть в наличии

50 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Німецька мова. Поглиблений курс

Подробнее

Німецька мова. Поглиблений курс / Fortgeschrittenes Deutsch

 

Підручник "Німецька мова. Поглиблений курс / Fortgeschrittenes Deutsch" складається з основного курсу (27 розділів, кож­ний з яких містить два тексти), докладних україномовних лек­сико-граматичних коментарів до текстів, серії вправ на закріп­лення лексичного матеріалу текстів та складних для засвоєння граматичних структур.

 

Добір загалом оригінальних німецькомовних фахово спря­мованих текстів здійснено так, щоб охопити якомога ширше коло спеціальностей (опір матеріалів, бетонні та залізобетонні споруди, дорожній рух, будівельні матеріали, математика, фо­тограмметрія та ін.). Ці, в основному, оригінальні (відповід­ним чином опрацьовані й адаптовані) тексти були підібрані з сучасної технічної літератури. Вони цілком відповідають сьо­годнішньому рівню розвитку науки й техніки.

 

З метою поглиблення мовних навичок, їх максимальної ак­тивізації в підручнику вміщено кілька текстів німецькою та українською мовами, що тематично перегукуються з текстами А і В основного курсу. їх опрацювання передбачає такі види робіт, як переклад, переказ, анотування, реферування, комен­тування змісту, складання плану до текстів тощо.

 

Ретельне виконання лексико-граматичних і творчих вправ, що додані до основних і допоміжних текстів підручника може забезпечити той рівень володіння мовою, який має бути у су­часного висококваліфікованого фахівця.

 

Важливою складовою підручника "Німецька мова. Поглиблений курс / Fortgeschrittenes Deutsch" є лексико-граматичний довідник. Він становить органічну частину книги і містить саме ті відомості, які необхідні студентові під час роботи над оригі­нальними німецькомовними технічними текстами. Оскільки студенти цього етапу навчання вже, безумовно, володіють ос­новами нормативної німецької граматики, автори ставили сво­їм завданням зупинитися лише на тих питаннях, що становлять певні труднощі.

 

Наприкінці підручника "Німецька мова. Поглиблений курс / Fortgeschrittenes Deutsch" вміщено математичні й хімічні фор­мули та правила їх читання. Наводиться також список найужи­ваніших скорочень у німецькій науково-технічній літературі.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!