(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Орфографічний словник української мови

Автор: Головащук С. І.


Видавництво: "Перун"


Рік видання: 2006 р.


Кількість сторінок: 496 стор.

Есть в наличии

65 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Орфографічний словник української мови

Подробнее

Орфографічний словник української мови

 

"Орфографічний словник української мови" містить понад 50 тисяч слів. Словник універсальний та призначений для шкіл, університетів та кожної української сім'ї.

 

З основного лексичного фонду сучасної української лі­тературної мови до словника дібрано тільки ті загально­вживані слова, які найбільше потрібні пересічному корис­тувачеві, аби він міг уникнути правописних помилок на письмі та в усному вжитку. Природно, що, зважаючи на невеликий розмір цього видання, з термінологічної, діа­лектної та застарілої лексики в ньому подано тільки най-відомішу в практиці мовлення. В реєстрі вміщено також найменування найзначніших географічних (також історич­них) об'єктів — країн та їхніх центрів, великих міст, материків, островів і півостровів, гір, океанів, морів, озер, заток, проток, рік тощо, а також похідні утворення від деяких із них. До словника введено поширені складно-скорочені слова, складні іменники та прикметники, деякі словосполучення, префікси тощо. У додатках подано власні імена людей та зразки відмінювання іменників, прикметників, числівників, займенників і дієслів.

 

Для того щоб малий за обсягом "Орфографічний словник української мови" мав якнайшир­шу інформативність, у ньому надається перевага безпре­фіксним словам, а префіксовані подаються обмежено — переважно ті, що мають певні правописні, акцентологічні чи семантичні особливості порівняно з вихідними фор­мами. З групи спільнокореневих слів, котрі в словнику розміщені поряд, здебільшого подано лише складніші щодо правопису.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!