(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Русско-словенский словенско-русский современный словарь

Rusko Slovenski Slovensko-Ruski Moderni Slovar

Авторы: Sever Joze, Plotnikova O. S.


Издательство: "Cankarjeva Zalozba"


Год издания: 2003 г.


Фомат книги: карманный


Количество страниц: 600 стр.

Есть в наличии

530 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Русско-словенский словенско-русский современный словарь

Подробнее

Русско-словенский словенско-русский современный словарь

 

"Русско-словенский словенско-русский современный словарь / Rusko Slovenski Slovensko-Ruski Moderni Slovar" содержит более 12 тысяч слов современного словенского литературного языка и является самым большим в истории словенско-русской лексикографии. Наряду с общеупотребительной общественно-политической и бытовой лексикой в словарь включена терминология из культурной и хозяйственной жизни, сферы науки, техники и спорта.

 

Издание "Русско-словенский словенско-русский современный словарь / Rusko Slovenski Slovensko-Ruski Moderni Slovar" рекомендуется студентам и преподавателям лингвистических вузов, переводчикам, а также всем изучающим словенский язык. Оно может быть полезно также туристам и деловым людям, посещающим Словению.

 

Rusko Slovenski Slovensko-Ruski Moderni Slovar

 

Slovar obsega približno po 12.000 gcsclskih iztočnic v vsakem delu. Vanj so vključene najpogosteje rabljene besede ter besedne zveze in idiomi. Zaradi velikih težav, ki jih vsem učečim sc po­vzročajo naglasne zakonitosti obeh jezikov, so gesla in prevodi opremljeni z naglasnimi znamenji. Ob geslih so slovnične oznake (spol. morebitna ncsklonljivost, vezava z ustreznim sklonom ipd.) in stroka, v katero beseda sodi.

 

Slovarju sta dodana še spiska zemljepisnih lastnih imen in kra­tic, s katerimi sc najpogosteje srečujemo. Vsak del slovarja ima še poenostavljen in zgoščen prikaz slovnične zgradbe ruskega oziro­ma slovenskega jezika.

 

Slovar je namenjen ljudem, ki bi sc radi naučili ruščine ali slo­venščine. Uporabnik slovarja bo lahko razumel vsakdanje pogo­vore in sodeloval v njih, lahko bo bral časopisne članke in novice, do neke mere pa tudi preprostejša leposlovna besedila. Zlasti s pri­dom ga bodo uporabljali turisti obeh dežel.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!