(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Большой англо-польский словарь в 2-х томах

Wielki Słownik Angielsko-Polski

The Great English-Polish Dictionary

Автор: : Jan Stanisławski


Издательство: "Wiedza Powszechna"


Год издания: 1975 г.


Букинистическое издание


Состояние книги: отличное


Количество страниц: 1180 стр.

Есть в наличии

350 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Большой англо-польский словарь в 2-х томах

Подробнее

Большой англо-польский словарь

 

"Большой англо-польский словарь", изданый в 1955-1964 годы. Она включает в себя более 100 тысяч слов, фраз и выражений общего английского словаря. В словаре также размещены термины из соответствующих специальных областей знаний, таких как технические, медицинские и т.д. 

 

"Большой англо-польский словарь" содержит также большой объем разговорных выражений и примеров, американизмов, выражений и фраз, характерных для английского языка, используемого в Австралии и Южной Африке.


В отдельном списков приведены английские названия географических названий, имена известных англичан и американцев и литературных деятелей, а также часто используемые сокращения.


Произношение английских слов показано с помощью общепринятой транскрипцией.

 

Wielki słownik angielsko-polski

 

Niniejszy "Wielki słownik angielsko-polski" powstał w latach 1955—1964. Zawarto w nim ponad 100 000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów z zakresu ogólnego słownictwa angielskiego XIX i XX wieku. W Słowniku umieszczono również znaczną ilość terminów właściwych specjal­nym dziedzinom wiedzy, a więc technicznych, medycznych, przyrodniczych itd. Uwzględniono w nim też wiele niezbędnych regionalizmów, wyrazów potocznych i historycznych. Do Słow­nika weszły ponadto liczne amerykanizmy oraz wyrazy, wyrażenia i zwroty charakterystyczne dla języka angielskiego używanego w Australii i Republice Południowej Afryki.

 

W osobnych spisach podano angielskie nazwy geograficzne, imiona, często spotykano nazwiska sławnych Anglików i Amerykanów oraz postaci literackich a także powszechnie stosowane skróty.

 

Wymowę wyrazów angielskich przedstawiono za pomocą znaków ogólnie przyjętej trans­krypcji międzynarodowej.

 

Autor i Wydawnictwo składają serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy dostar­czyli wiadomości z zakresu słownictwa fachowego lub też udzielali fachowych rad w trakcie powstawania niniejszej pracy, a w szczególności Panu Profesorowi W. Szaferowi i pracownikom Instytutu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Panu Profesorowi R. Wojtusiakowi i pracownikom Zakładu Zoologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Panu Profesorowi Z. Klemen-siewiczowi za fachowe rady w zakresie językoznawstwa, Panu Profesorowi L. Ehrlichowi za informacje z zakresu słownictwa prawniczego, Panu Profesorowi T. Ważewskiemu za wiadomości z zakresu słownictwa matematycznego, Panu Profesorowi J. Flisowi za informacje z zakresu słownictwa geograficznego, pracownikom Obserwatorium Astronomicznego Uniwer­sytetu Jagiellońskiego oraz wszystkim uczonym, fachowcom, technikom i rzemieślnikom, których Autor konsultował odnośnie terminów specjalistycznych z ich zakresu, a którzy zawsze chętnie służyli mu swymi wiadomościami.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!