(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Русско-польский научно-технический словарь

Słownik Naukowo-Techniczny Rosyjsko-Polski

Авторы: под ред. Мартин М.


Издательство: "Wydawnictwa Naukowo-Technizne"


Год издания: 2005 г.


Количество страниц: 1148 стр.

Есть в наличии

980 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Русско-польский научно-технический словарь

Подробнее

Русско-польский научно-технический словарь

 

"Русско-польский научно-технический словарь" содержит около 130 тысяч русских терминов из всех отраслей науки и техники, встречающихся в профессиональной русской литературе и их эквиваленты или толкование на польском языке. Выбор терминов был осуществлен с учетом их значения для классификации понятий. Некоторые составные термины были приведены в качестве примеров, иллюстрирующих способ образования словосочетаний.

 

Одновременно, стремясь заполнить возникшие пробелы, мы работаем над изданием Приложения, в котором будет помещен собранный нами дополнительный материал, особенно из таких бурно развивающихся отраслей, как информатика, электроника, телесвязь, а также экономика, управление, охрана окружающей среды.

 

Słownik Naukowo-Techniczny Rosyjsko-Polski

 

Po długiej nieobecności na rynku księgarskim słowników naukowo-technicznych z językiem rosyjskim oddajemy do rąk Użytkowników Słownik naukowo-techniczny rosyjsko-polski, którego podstawę stanowi materiał szóstego wydania Wielkiego słownika technicznego rosyjsko-polskiego zmienionego i rozszerzonego w stosunku do poprzedniego.

 

Słownik zawiera оk. 130 000 terminów rosyjskich ze wszystkich dziedzin nauki i te­chniki występujących w fachowej literaturze rosyjskiej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim. Wyboru terminów złożonych dokonano biorąc pod uwagę ich ważność w klasyfikacji pojęć. Niektóre terminy wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń.

 

Jednocześnie, zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników, pracujemy nad wydaniem Suplementu, w którym zamieścimy zebrany materiał uzupełniający, zwłaszcza z szybko rozwijających się dziedzin, takich jak informatyka, elektronika, telekomu­nikacja, a także ekonomia, zarządzanie, ochrona środowiska.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!