(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Методика навчання української мови у таблицях і схемах

40

Автори: Пентилюк М. І., Окуневич Т. Г.


Видавництво: "Ленвіт"


Рік видання: 2010 р.


Кількість сторінок: 134 стор.

Есть в наличии

40 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Методика навчання української мови у таблицях і схемах

Подробнее

Методика навчання української мови у таблицях і схемах – Пентилюк М. І., Окуневич Т. Г.

 

Пропонований посібник "Методика навчання української мови у таблицях і схемах" Пентилюк М. І. та Окуневич Т. Г. містить схеми і таблиці, що відображають зміст курсу "Методика навчання української мови в середніх закладах освіти". Побудований на нових концептуальних засадах, він цілком відповідає програмі вищої школи і відображає досягнення сучасної лінгводидактики.

 

Посібник "Методика навчання української мови у таблицях і схемах"є складовою частиною методичного комп­лекту, яким ви користуєтеся. Він вигідно доповнює підручник "Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах", посібник "Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах" та ін.

 

Уміщені в ньому таблиці і схеми повністю відповідають чинній програмі з методики навчання української мови, якою користуються педагогічні вищі заклади України. Розділи посібника структуровані з урахуванням загальних лінгводидактичних питань і методики навчання окремих розділів української мови в середній школі.

 

Крім схем і таблиць, які досить детально відображають зміст курсу методики, у посібнику вміщено чимало коментарів до них, що полег­шить сприймання кожного виду наочності. До нього включено матеріал, що відображає сучасні досягнення лінгво дидактики: проблеми уроку, мовленнєвої діяльності, різні види і форми роботи вчителя-словесника.

 

Спираючись на праці вчених, автори намагалися у схемах і таб­лицях відтворити ті новаційні процеси, що мають місце в сучасній школі і, зокрема, у навчанні української мови. Особливу увагу приділено сучасному уроку - центральній проблемі лінгводидактики. Тут ви знайдете матеріал, що ілюструє різні підходи до класифікації уроків, особливості структури й вимоги до їх проведення, нетрадиційні форми уроків тощо.

 

Користуючись посібником "Методика навчання української мови у таблицях і схемах", студент зможе легко відновити знання, одержані на лекціях і практичних заняттях, і підготуватися до заліку та екзамену. Посібник буде цікавим і для вчителя-словесника, оскільки ілюструє зміст і структуру сучасної методики навчання української мови в середніх освітніх закладах і містить матеріал про найновіші досяг­нення лінгводидактики.

 

Посібник "Методика навчання української мови у таблицях і схемах" буде корисним викладачам методики української мови, студентам-філологам та вчителям-словесникам.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!