(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Krátky Slovník Slovenského Jazyka

Толковый словарь словацкого языка

Авторы: Ján Kačala, Mária Pisarčiková


Издательство: "VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akademie vied"


Год издания: 1989 г.


Букинистическое издание


Состояние книги: хорошее


Количество страниц: 587 стр.

Есть в наличии

320 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Krátky Slovník Slovenského Jazyka

Подробнее

Vo verejnosti dlho očakávaný výkladový slovník slovenčiny normatívneho rázu vychádza v jednom zväzku ako Krátky slovník slovenského jazyka. Po päťdielnom Slovníku slovenského jazyka (1959—1968), ktorý už dávno chýba na našom nižnom trhu, je to druhý úplný opis slovenskej slovnej zásoby. Spracovaním slovnej zásoby v jednom zväzku vychádzajú autori v ústrety používateľovi v každodennej praxi. Slovník je totiž určený celému nášmu spoločenstvu, to značí, že má byť jazykovou oporou nielen učiteľom a študujúcej mládeži na školách všetkých upňov a všetkých typov, redaktorom, novinárom a ostatným pracovníkom používajúcim reč ako nástroj svojej profesie, ale predstavuje prameň všestranných poučení o materinskom jazyku pre každého z nás.

 

Akým spôsobom sa realizujú v slovníku takéto široké ciele? Možno povedať, že vysokou odbornosťou a lexikografickým majstrovstvom autorský kolektív dosahuje to, že na relatívne malej ploche sa podáva maximum informácií o najpoužívanejších slovách v slovenčine. Ide o zachytenie vyše 50 000 slov, čo zodpovedá pasívnemu slovníku priemerného používateľa s odborným stredoškolským vzdelaním. Slovník spracúva predovšetkým jadro spisovnej slovnej zásoby, preto čím ďalej k jej okraju, tým je výber slov prísnejší. Jednako sa však v slovníku odráža celé funkčné rozvrstvenie slovnej zásoby a jej štylistická bohatosť. Pravdaže, slovník nemôže uspokojiť tých, čo by v ňom hľadali ucelené súbory termínov zo súčasných.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!