(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Русско-словацкий и словацко-русский карманный словарь

Rusko-Slovenský a Slovensko-Ruský Vreckový Slovník

Авторы: Filkusová M., Kollár D., Kučerová E.


Издательство: "Словацкое педагогическое издательство"


Год издания: 1977 г.


Букинистическое издание


Состояние книги: хорошее


Количество страниц: 815 стр.

Есть в наличии

185 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Русско-словацкий и словацко-русский карманный словарь

Подробнее

Русско-словацкий и словацко-русский карманный словарь

 

 

"Rusko-slovenský a  slovensko-ruský vreckový  slovník"  má predovšetkým  sprevádzať  našich turistov a cestujúcich po Sovietskom  zväze a  môže  taktiež  poslúžiť  sovietskym  náv­števníkom  u  nás.   Je  to  malý  slovníček  do   vrecka,   spra covaný so zretelom na praktické potreby.

 

Malý rozsah slovníka si vyžiadal prísny výber slov. Slovník obsahuje spisovné slová z neutrálnej štylistickej vrstvy, slová hovorové a najbežnejšie termíny z niektorých dôležitých odborov. Neobsahuje slová zastarané, štylisticky príznakové ani úzko odborné, ako ani odvodeniny, ktoré sa tvoria pravidelne.

 

"Rusko-slovenský a slovensko-ruský vreckový slovník" je spracovaný prístupným spôsobom, dbá predovšetkým na to, aby sa v ňom používateľ mohol rýchle a lahko orientovať. Slovníková časť obsahuje len najnutnejšie gramatické údaje, a to také, ktoré sú potrebné na zaradenie daného slova k určitému vzoru. Vzory sú vyskloňované alebo vyčaso-vané v stručnom náčrte gramatiky, ktorý je pripojený k slovníku. Okrem toho slovník podáva v krátkej konver­zácii najbežnejšie konverzačné frázy, pozdravy a oslovenia, ako i niektoré zvláštnosti ruskej korešpondencie v porovnani so slovenskou.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!