(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Русско-словацкий словарь

Rusko-Slovenský Slovník

Авторы: Filkusova M., Isačenko A. V.


Издательство: "Словацкое педагогическое издательство"


Год издания: 1960 г.


Букинистическое издание


Состояние книги: хорошее


Количество страниц: 832 стр.

Есть в наличии

220 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Русско-словацкий словарь

Подробнее

Русско-словацкий словарь / Rusko-Slovenský Slovník

 

"Русско-словацкий словарь / Rusko-Slovenský Slovník" содержит более 100 тысяч слов. При выборе слов, примеров и фразеологии было учтено главное требование, чтобы словарь был наполнен частоупотребляемыми словами и лексикой современного русского литературного языка, особенно стилистически нейтральные слова. Поэтому, в словаре приводятся только в ограниченном количестве слова устаревшие, архаизмы, диалектные слова, связанные с дореволюционной жизни России.

 

Rusko-Slovenský Slovník

 

Rozsah slovníka. Slovná zásoba spisovnej ruštiny, obsiahnutá v krásnej literatúre, v tlači a v literatúre populárnovedeckej a politicko-hospodárskej, značne presahuje počet 100 tisíc slov. Z toho vyplýva, že do slovníka s obmedzeným počtom slov, akým je vydávaný Rusko-slovenský slovník, nemohla sa pojať celá slovná zásoba spisovnej ruštiny. Pri výbere slov, príkladov a frazeologických spojení sa vychádzalo z požiadavky, aby v slovníku boli zachytené živé slová dnešnej spisovnej ruštiny, a to predovšetkým slová štylisticky neutrálne. Preto sa v slovníku uvádzajú len v obmedzenom počte slová zastaralé, neuvádzajú sa archaizmy, nárečové slová a vulgarumy, mnohé slová označujúce ustanovizne a pojmy, spojené s predrevolučným životom Ruska, úzko odborné termíny, europeizmy, ktoré majú v ruštine a slovenčine rovnakú grafickú podobu. Slovník neuvádza deminutíva a augmentatíva, ak majú len zmenšujúci alebo zväčšujúci význam, ďalej neuvádza pravidelne tvorené príslovky, slovesné podstatné mená, ak sa významom nelíšia od príslušných slovies. Ženské prechýlené podstatné mená sa uvádzajú; sú zahniezdované k príslušnému mužskému podstatnému menu.

Do Rusko-slovenského slovníka sú pojaté skratkové slová, ktoré majú cha­rakter všeobecných mien, alebo ktoré označujú najvyššie sovietske alebo medzi­národné ustanovizne. Každé skratkové slovo je v zátvorke rozpísané.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!