(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Словник українського правопису

Складні випадки орфографії

Автор: Дорошенко Т. С.


Видавництво: "Торсінг плюс"


Рік видання: 2009 р.


Кількість сторінок: 640 стор.

Есть в наличии

45 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Словник українського правопису

Подробнее

Словник українського правопису

 

 "Словник українського правопису" містить слова й усталені словосполучення української мови, правопис і вживання яких викликають певні труднощі. Словник адресовано школярам, вчителям, студентам і викладачам, а також усім тим, хто цікавиться мовними питаннями.

 

У правописному словнику вміщено найскладнішу щодо написання лексику сучасної української мови.

 

Істотним елементом духовної культури є мова — акумулятор знань і соціального досвіду, першооснова нагромадження куль­турних цінностей, один з найголовніших засобів самовираження особистості. Розвій духовної культури соціуму детермінується насамперед станом функціонування мови в усіх сферах суспільної діяльності і особливо — мовною культурою особистостей.

 

Стосовно культури української мови курс сучасної української літературної мови служить базою для синхронного вивчення норм літературної мови на всіх мовних рівнях. Історія літературної мови дає змогу розглядати лінгвістичні одиниці в діа­хронічному аспекті, простежувати становлення, зміни й тенден­ції розвитку літературних норм. Стилістика, розробляючи питан­ня функціональних стилів мови, надає в розпорядження культу­ри мови свій термінологічний апарат, стилістично диференціюючи одиниці різних мовних рівнів. Дотримання стилістичних норм — одна з численних вимог культури мови.

 

Словничок "Велика чи мала літера?" присвячений одному зі складних розділів сучасної української орфографії — написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери. Він включає географічні назви, назви політичних та громадських організацій, адміністративні найменування, назви посадових осіб, церковно-календарних та народних свят, знаменних дат, міфоло­гічні, астрономічні, церковні, теологічні назви тощо.

 

Уживання великої літери завжди було неабиякою правописною проблемою. Чинний «Український правопис» не дає вичерпної відповіді на питання, винесене в заголовок словника. Чимало проблем постає, коли треба відтворити назви організа­цій, установ, офіційних документів тощо.

 

Ця частина словника з огляду на чинні правописні норми включає найуживаніші номінативні мовні одиниці, відтворення яких може викликати вагання в написанні великої чи малої літери. До словника включено номінативні одиниці, написання яких становить інтерес у зв'язку з орфографічними труднощами, пов'язаними з уживанням великої чи малої літери.

 

До деяких реєстрових слів або словосполучень у дужках подано пояснення різного характеру. До деяких словникових статей на початку подані опорні слова. Варіанти найменувань тієї самої реалії подані після головної назви через кому.

 

У цьому словничку відсутні наголоси, оскільки автор при його укладанні акцентувала увагу на орфограмі написання слів з великої чи малої літери, яке було домінуючим завданням, що зумовило необхідність виключення усіх елементів, які б ускладнювали сприйняття тексту.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!