(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Російсько-український словник наукової термінології (біологія, хімія, медицина)

Русско-украинский словарь научной терминологии (биология, химия, медицина)

Автори: Вассер С. П., Дудка І. О., Єрмоленко В. І. та ін.


Видавництво: "Наукова думка"


Рік видання: 1996 р.


Кількість сторінок: 662 стор.

Есть в наличии

350 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Російсько-український словник наукової термінології (біологія, хімія, медицина)

Подробнее

Російсько-український словник наукової термінології (біологія, хімія, медицина)
Вассер С. П., Дудка І. О., Єрмоленко В. І. та ін.

Пропоноване видання "Російсько-український словник наукової термінології (біологія, хімія, медицина)" (автори Вассер С. П., Дудка І. О., Єрмоленко В. І. та ін.) являє собою нормативний двомовний (російсько-український) перекладний полінауковий словник, який містить найбільш уживану сучасну російську термінологію з галузей біології, хімії та медицини і відповідники українською мовою. До складу лексичного матеріалу словника частково ввійшли ті терміни, які почали з’являтися в науковій, навчальній та реферативній літературі в 80-90-х роках минулого століття. Представлене видання є другою книгою (із трьох) в серії словників тематичного спрямування і охоплює біологічну, хімічну та медичну термінологію та деякі терміни суміжних наук.


Книга "Російсько-український словник наукової термінології (біологія, хімія, медицина)" (уклали Вассер С. П., Дудка І. О., Єрмоленко В. І. та ін.) розрахована, перед усім, на працівників наукових та освітніх закладів, перекладачів, співробітників видавництв та редакцій, які працюють зі спеціальними текстами наукового спрямування, представників ЗМІ, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ. Поряд із цим, видання може стати в пригоді тій російськомовній аудиторії, що займається вивченням або вдосконаленням своїх знань української мови, та, зокрема, української термінологічної лексики.


Русско-украинский словарь научной терминологии (биология, химия, медицина) – Вассер, Дудка, Ермоленко и др.

Предлагаемое издание "Русско-украинский словарь научной терминологии (биология, химия, медицина)" (авторы Вассер, Дудка, Ермоленко и др.) представляет собой нормативный двуязычный (русско-украинский) переводной полинаучный словарь, который содержит наиболее употребительную современную русскую терминологию различных отраслей биологии, химии и медицины и соответствия на украинском языке. В состав лексического материала словаря частично вошли термины, появившиеся в научной, учебной и реферативной литературе в 80-90-х годах прошлого века. Настоящее издание является второй книгой (из трех) в серии словарей тематической направленности и охватывает биологическую, химическую и медицинскую терминологию, а также некоторые термины смежных наук.


Книга "Русско-украинский словарь научной терминологии (биология, химия, медицина)" (составили Вассер, Дудка, Ермоленко и др.) рассчитана, прежде всего, на работников научно-образовательной сферы, переводчиков, сотрудников издательств и редакций, занимающихся специальными текстами научной направленности, представителей СМИ, преподавателей, аспирантов и студентов вузов. Вместе с тем, издание может пригодиться русскоязычной аудитории, изучающей украинский язык или совершенствующей свои знания украинской терминологии по данной тематике.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!