(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Українсько-російський словник наукової термінології

Автори: за ред. Симоненко Л. О.


Видавництво: "Перун"


Рік видання: 2004 р.


Кількість сторінок: 416 стор.

Есть в наличии

90 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Українсько-російський словник наукової термінології

Подробнее

Українсько-російський словник наукової термінології

 

"Українсько-російський словник наукової термінології" є першою в україністиці лексико­графічною працею, що охоплює найуживанішу термінологію двох близькоспоріднених мов.

 

Створення Словника зумовлено насамперед потребою зібрати й систематизувати сучасну ук­раїнську наукову термінологію, допомогти вче­ним різних галузей знань оволодіти нею.

 

Потреба в такій праці назріла давно, але особ­ливо гостро постає тепер, у період кодифікації наукової термінології, поповнення її лексични­ми одиницями, що позначають нові реалії різ­них сфер науки і техніки. "Українсько-російський словник наукової термінології" покликаний дати читачеві максимум відомостей щодо сучас­ного стану національних терміносистем, а також еквівалентних форм вираження того самого по­няття як в українській, так і в російській мовах.

 

"Українсько-російський словник наукової термінології" обіймає близько 100 тисяч термінів і термінів-словоспо-лучень. Це — нормативний двомовний пере­кладний словник сучасної наукової термінології всіх галузей знань, у якому зафіксовано лише усталені в мові лексичні одиниці, граматичні форми та орфоепічні варіанти терміна, що від­повідають вимогам сучасного правопису.

 

"Українсько-російський словник наукової термінології" містить реєстр українських та іншо­мовних термінів, поданих в алфавітному поряд­ку з позначенням наголосу, та їхній переклад російською мовою.

 

В "Українсько-російському словнику наукової термінології" зафіксовані найуживаніші сучасні українські терміни та їхні російські відповідники з різних галузей знань.

 

"Українсько-російський словник наукової термінології" буде корисним для працівників наукових установ, видавництв, радіо, телебачення, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться українським словом.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!